Rejestracja | Logowanie


Tekst http://wklej.se/b8f9 // utworzono: 2013-03-13 15:42:12 przez ~Anonim // Wizyt: 446 // wersja tekstowa // pdf // ściągnij plik
Formatowanie:

Wykonano w 0.003 sekund przy prędkości: 1311.95 KB/s // Wielkość pliku: 4.16 KB
Podziel                  
Skopiuj do Schowka  |  Drukuj 
#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
insmod part_gpt
insmod part_msdos
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  load_env
fi
set default="0"

if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi

function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
    save_env saved_entry
  fi
}

function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
}

if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt3'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt3 --hint-efi=hd0,gpt3 --hint-baremetal=ahci0,gpt3  1a8b8fe6-09d4-44ed-baea-c26c4976366b
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1a8b8fe6-09d4-44ed-baea-c26c4976366b
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=pl_PL
  insmod gettext
fi
terminal_input console
terminal_output gfxterm
set timeout=5
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Arch GNU/Linux, za pomocą systemu Linux core repo kernel' --class arch --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-core repo kernel-true-1a8b8fe6-09d4-44ed-baea-c26c4976366b' {
        load_video
        set gfxpayload=keep
        insmod gzio
        insmod part_gpt
        insmod ext2
        set root='hd0,gpt3'
        if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt3 --hint-efi=hd0,gpt3 --hint-baremetal=ahci0,gpt3  1a8b8fe6-09d4-44ed-baea-c26c4976366b
        else
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1a8b8fe6-09d4-44ed-baea-c26c4976366b
        fi
        echo    'Wczytywanie systemu Linux core repo kernel...'
        linux   /boot/vmlinuz-linux root=UUID=1a8b8fe6-09d4-44ed-baea-c26c4976366b ro  quiet
        echo    'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
        initrd  /boot/initramfs-linux.img
}
menuentry 'Arch GNU/Linux, with Linux core repo kernel (Fallback initramfs)' --class arch --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-core repo kernel-fallback-1a8b8fe6-09d4-44ed-baea-c26c4976366b' {
        load_video
        set gfxpayload=keep
        insmod gzio
        insmod part_gpt
        insmod ext2
        set root='hd0,gpt3'
        if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt3 --hint-efi=hd0,gpt3 --hint-baremetal=ahci0,gpt3  1a8b8fe6-09d4-44ed-baea-c26c4976366b
        else
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1a8b8fe6-09d4-44ed-baea-c26c4976366b
        fi
        echo    'Wczytywanie systemu Linux core repo kernel...'
        linux   /boot/vmlinuz-linux root=UUID=1a8b8fe6-09d4-44ed-baea-c26c4976366b ro  quiet
        echo    'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
        initrd  /boot/initramfs-linux-fallback.img
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
Tekst http://wklej.se/b8f9 // utworzono: 2013-03-13 15:42:12 przez ~Anonim // Wizyt: 446 // wersja tekstowa // pdf // ściągnij plik
Formatowanie:

Wykonano w 0.003 sekund przy prędkości: 1311.95 KB/s // Wielkość pliku: 4.16 KB
↑ przewiń w górę ↑

2009-2013 (c) Wklej.se

Powered by: mySERWIS.net