Rejestracja | Logowanie


Tekst http://wklej.se/zad12 // utworzono: 2017-01-11 21:10:46 przez ~mg // Wizyt: 105 // wersja tekstowa // pdf // ściągnij plik
Formatowanie:

Wykonano w 0.039 sekund przy prędkości: 43.20 KB/s // Wielkość pliku: 1.7 KB
Podziel                  
Skopiuj do Schowka  |  Drukuj 
package zad12;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.io.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.Container;

public class Zad12 extends JFrame implements ActionListener
{
  JTextField imie,nazwisko,wiek;
  JButton zapisz;
  public Zad12()
   {
    JPanel p1 = new JPanel();                // pierwszy panel
    p1.setLayout(new GridLayout(3,2));
    p1.add(new JLabel("Imię:"));
    imie = new JTextField("",10);
    p1.add(imie);
    p1.add(new JLabel("Nazwisko:"));
    nazwisko = new JTextField("");
    p1.add(nazwisko);
    p1.add(new JLabel("Wiek:"));
    wiek = new JTextField("");
    p1.add(wiek);
   
    JPanel p2=new JPanel();                  //drugi panel
    JButton zapisz = new JButton("Zapisz");
    p2.add(zapisz);
   
    JPanel p12=new JPanel();                 // polaczenie paneli
    p12.add(p1);
    p12.add(p2);
   
    JFrame ramka = new JFrame("Zadanie 12"); // Utworzenie ramki
    ramka.setSize(450,120);
    ramka.setVisible(true);
    ramka.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    ramka.add(p12);
   }
    @Override
       public void actionPerformed(ActionEvent evt)
    {
      Object zrodlo = evt.getSource();
      if (zrodlo == zapisz)
      {  
          String im = imie.getText();
          String na = nazwisko.getText();
          String wi = wiek.getText();
         
           PrintWriter zapis = new PrintWriter("Dane.txt");
           zapis.println("Imię "+im);
           zapis.println("Nazwisko "+na);
           zapis.println("Wiek "+wi);
           zapis.close();          
      }
    }
 
    public static void main(String[] args)
    {
       new Zad12();
    }
}

 
Tekst http://wklej.se/zad12 // utworzono: 2017-01-11 21:10:46 przez ~mg // Wizyt: 105 // wersja tekstowa // pdf // ściągnij plik
Formatowanie:

Wykonano w 0.039 sekund przy prędkości: 43.20 KB/s // Wielkość pliku: 1.7 KB
↑ przewiń w górę ↑

2009-2013 (c) Wklej.se

Powered by: mySERWIS.net